Учениците, посещаващи занималнята за 5 и 6 клас към учебна школа“ДЕКСТЪР“, ще бъдат напълно подготвени за предстоящия учебен ден.
Школа“ ДЕКСТЪР“ осигурява за учениците от 5 и 6 клас, посещаващи занятията, ежедневно часове по български език и литература, математека, чужд език - немски, френски, английски.В занималнята преподават квалифицирани преподаватели, с опит по съответната учебна дисциплина.
Под ръководството на учителя по различния предмет, се подготвят домашните работи.Провеждат се допълнителни упражнения и тестове, с цел усвояване, затвърждаване и упражняване на преподадения в училище материал.По разказвателните предмети се оказва съдействие от основния преподавател.
Ангажимент на школата е предвижването на учениците от учебните стаи до училище или обратно, в зависимост от смените.
Организираме ежеседмични курсове за ученици от 5 и 6 клас по български език, математика и чужд език, с цел подпомагане и усвояване на преподадения през седмицата материал.Възможно е провеждане на интензивни курсове по всички учебни дисциплини през зимната и пролетна ваканция.
При желание се организира топъл обяд.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Форма за запитвания

Изпрати