Програмата за обучение по английски език включва усвояване на лексика, съответстваща на възрастта на учениците, граматически норми и употребата им, развиване на комуникация-писмена и устна. Това са и целите на обучението по английски език.Като начало се използват често употребявани изрази, свързани с ежедневни ситуации и основни фрази.
Работи се върху теми, изразяващи отношение, оценка на събития, изразяване на мнение по определени теми от ежедневието, както и да успяват да изразят отношение по теми, които ги интересуват и са свързани с различни комуникативни ситуации - пътуване, заетост, свободно време.
Учебното съдържание включва практически упражнения, разиграване на ролеви игри, интерактивни подходи, стимулиращи свободна комуникация в аспектите Understanding, Listening, Reading, Speaking, Writing.
Периодично се осъществява тестово изпитване, с цел определяне на успеваемостта на ученика.
Предоставят се допълнителни и индивидуални консултации.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Програмата за обучени е по френски език е структурирана съобразно основните елементи на комуникацията на чужд език-усвояване на лексика, съобразно възрастта на обучаемите, граматически норми и употребата им, както и развиване на умения за писмена и устна комуникация.
Учебният материал съдържа практически упражнения, разиграване на ролеви игри, интерактивни подходи, стимулиращи свободна комуникация в аспектите:четене, устно и писмено изложение, умения за слушане и разбиране.
Акцент в методите на обучение е интерактивната и своодна комуникация, чрез насърчаване на учениците да прилагат теоретични знания в симулативни и ролеви игри, с цел отиграване на дискурсна употреба на езика.Работи се върху различните елементи на изпитите по френски език-Competences commucatioonnelles, Comprehension orale, Comprehension ecrite.
Осъществява се периодично тестово изпитване за определяне нивото на успеваемост на ученика.
Предоставят се допълнетелни индивидуални консултации.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Програмата за обучение по немски език е структурирана и съобразена с основните елементи на комуникацията на чужд език-четене, устна изложение(собствено устно изложение и интерпретация в комуникативна ситуация), писмено изложение(различни стилови регистри-формална и неформална писмена комуникация), умения за слушане и разбиране.
Целите са да се усвои лексика, съответстваща на възрастта на учениците, граматически норми и употребата им, развиване на умения за комуникация - писмена и устна.
Очакваните резултати са учениците да могат да разбират и използват употребяеми изрази, свързани с ежедневни ситуации и основни фрази, употребяеми в социална среда, да умеят да се представят, да задават въпроси и общуват помежду си.На по-късен етап се изисква да изразяват отношение към дискутирана тема, да правят описание на различни събития и пр.
Учебното съдържание включва практически упражнения, разиграване на ролеви игри,интерактивни подходи, стимулиращи свободната комуникацияв аспектите Leseverstehen, Horverstehen, Luckentext, Bildergeschichte, Brief.
Осъществява се тестово изпитване, определящо успеваемостта на ученика.
Предоставят се допълнителни индивидуални консултации.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Обучение по английски език - по-големи

Филка Иринска

 

Обучение по френски език - по-големи

Екатерина Макавеева

 

Немски език - по-големи

Светозар Петров

Форма за запитвания

Изпрати