Учениците, участващи в курсовете по БЕЛ и математика, организирани от школа“ДЕКСТЪР“ се подготвят за НВО и кандидатстване след 7 клас по програма, съобразена с формата на изпитите и изискванията на МОН.

 

 

        Изпит по БЕЛ

Състои се от 2 модула:
1. Задължителен елемент за НВО.
Провежда се в рамките на 60 минути и се състои от тест от 25 въпроса.
2. Допълнителен елемент.
Провежда се в рамките на 90 минути и се работи върху трансформиращ преразказ.
Учениците работят върху затвърдяване на знания по езика и българската литература, познаване на литературните произведения и преподадените автори.Изисква се запаметяване и отсяване на основните елементи на произведението, както и изграждане на цялостен, логически свързан текст, както и графично оформяне на текста.

 

 

         Изпит по математика

Изпитът по математика е 150 минути и включва:
-18 задачи с избираем отговор
-2 задачи с отворен отговор
-3 задачи с описание на решението

Работи се върху изграждане на допълнителни умения, логически свързани разсъждения, както и аргументация на решението. Изисква се усъвършенстване на чертожните и графични умения.
Предоставят се допълнителни и индивидуални консултации.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Форма за запитвания

Изпрати