Дейността, която учебна школа „ДЕКСТЪР“ предлага, е подходяща за деца в 1,2 и 3 клас.

След приключване на основните занятия в училище/около 16.15часа/, децата получават ежедневни занимания по забавна математика и езикови знания  по български, както и упражнения по съответния предмет.Четат /заедно  с учителя или индивидуално/ детска литература, рисуват, апликират, играят на открито.Групите са активни до 18 часа всеки работен ден.

Работи се по предварително изработена и утвърдена от школата учебна програма, съобразена с възрастовите особености и възможности на децата.

Възможно е организиране на следобедна закуска и спорт /плуване, изправителна гимнастика/.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

текст за заниманията

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Децата, посещаващи занятията на учебна школа „ДЕКСТЪР“ ще бъдат  напълно подготвени  за предстоящия учебен ден.

Ежедневно се предвиждат  2 модула на обучение, съответно по 2 учебни часа всеки- самоподготовка и чужд език.

Допълнително се провеждат упражнения, с цел усвояване и затвърдяване на преподадения  в училище материал, тестове и творчески задачи.По разказвателните предмети /Човекът е обществото и Човекът и природата/ децата под ръководството на учителя по самоподготовка изясняват уроците, разказват ги и пишат домашните работи в учебните тетрадки.

Ангажимент на школата е придвижването на учениците от учебните стаи до училище и обратно, в зависимост от смените.

През зимната и  пролетната ваканции, при събиране на достатъчен брой деца, се организират групи, с които се провежда  подходяща ваканционна програма.

Възможно е осигуряване на топъл обяд и организиране на спорт /плуване, тенис/.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Учениците, посещаващи занималнята за 5 и 6 клас към учебна школа“ДЕКСТЪР“, ще бъдат напълно подготвени за предстоящия учебен ден.
Школа“ ДЕКСТЪР“ осигурява за учениците от 5 и 6 клас, посещаващи занятията, ежедневно часове по български език и литература, математека, чужд език - немски, френски, английски.В занималнята преподават квалифицирани преподаватели, с опит по съответната учебна дисциплина.
Под ръководството на учителя по различния предмет, се подготвят домашните работи.Провеждат се допълнителни упражнения и тестове, с цел усвояване, затвърждаване и упражняване на преподадения в училище материал.По разказвателните предмети се оказва съдействие от основния преподавател.
Ангажимент на школата е предвижването на учениците от учебните стаи до училище или обратно, в зависимост от смените.
Организираме ежеседмични курсове за ученици от 5 и 6 клас по български език, математика и чужд език, с цел подпомагане и усвояване на преподадения през седмицата материал.Възможно е провеждане на интензивни курсове по всички учебни дисциплини през зимната и пролетна ваканция.
При желание се организира топъл обяд.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Преподавателите на учебна школа „ДЕКСТЪР“ са професионалисти с доказан опит и отлична квалификация.
Имената са добре познати сред родителската общност.

Преподаватели 5 и 6 клас
Светозар Петров
Красинка Доганджийска
Антоанета Лазарова

Занятия след училище с 1 и 2 клас
Недялка Петкова


Занималня 1-4 клас
Самоподготовка
Даниела Койчева
Ваня Иванова
Румяна Захариева
Галя Велкова
Антоанета Балова
Анета Русева
Радост Иванова
Аделина Димитрова
Мая Буюклиева

Чужд език
Екатерина Макавеева - френски език
Филка Иринска - английски език
Емилия Кършева, Мария Чипева – немски език

 

 

Форма за запитвания

Изпрати