Курсовете по БЕЛ и математика за 5 и 6 клас, които се провеждат в школа „ ДЕКСТЪР“, следват специално изготвена програма, съобразена с тази в училище.Работи се с допълнителни учебни помагала и материали, предоставени от школата.
Успоредно с преподавания в училище учебен материал се работят темите, заложени в програмата. Включва се поддържащо ниво за в училище, както и консултации по теми от учебното съдържание. Ежемесечно се провеждат контролни и тестови задания. Извършва се коментар и анализ на грешките и пропуските.
Занятията се провеждат от квалифицирани преподаватели, с опит по съответната учебна дисциплина, 2 пъти седмично, в рамките на 2 учебни часа.Времето и мястото са удобни за курсистите и съобразени с тяхната заетост.
Възможно е организиране и провеждане на интензивни курсове по всички учебни дисциплини през зимната и пролетната ваканция.
Курсовете стартират в началото на всяка учебна година.
Предоставят се допълнителни и индивидуални консултации.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Форма за запитвания

Изпрати