Курсовете по БЕЛ и математика за 5 и 6 клас, които се провеждат в школа „ ДЕКСТЪР“, следват специално изготвена програма, съобразена с тази в училище.Работи се с допълнителни учебни помагала и материали, предоставени от школата.
Успоредно с преподавания в училище учебен материал се работят темите, заложени в програмата. Включва се поддържащо ниво за в училище, както и консултации по теми от учебното съдържание. Ежемесечно се провеждат контролни и тестови задания. Извършва се коментар и анализ на грешките и пропуските.
Занятията се провеждат от квалифицирани преподаватели, с опит по съответната учебна дисциплина, 2 пъти седмично, в рамките на 2 учебни часа.Времето и мястото са удобни за курсистите и съобразени с тяхната заетост.
Възможно е организиране и провеждане на интензивни курсове по всички учебни дисциплини през зимната и пролетната ваканция.
Курсовете стартират в началото на всяка учебна година.
Предоставят се допълнителни и индивидуални консултации.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Курсовете по чужд език - НЕМСКИ, ФРЕНСКИ И АНГЛИЙСКИ, които се провеждат в школа“ДЕКСТЪР“, следват специално изготвени програми, съобразени с тези в училище.Работи се с допълнителни учебни помагала и материали, предоставени от школата.
Основната цел на курсовете е да се работи върху лексиката на съответния език, съответстваща на възрастта на курсистите, развитие на писмената и устна комуникация, както и разработване на теми, свързани с общуване в реални условия. Учениците се поощряват да изразяват мнение по определени теми от ежедневието и да обсъждат теми,които ги интересуват.
Обучението в курсовете включва практически и теоритични упражнения, тестове, ролеви игри.
Включва се поддържащо ниво за в училище, както и консултации по теми от учебната програма.
Акцентът е върху активните форми на обучение  -  динамичен тренинг и индивидуален подход.
Възможно е провеждане на интензивни курсове по съответния език през зимната и пролетната ваканции.
Курсовете стартират в началото на всяка учебна година.
Провеждат се в удобно за курсистите време, 2 пъти седмично, в рамките на 2 учебни часа.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени


Преподавателите на учебна школа „ДЕКСТЪР“ са професионалисти с доказан опит и отлична квалификация.

Курсове по БЕЛ и математика - 5 и 6 клас

Иво Войнов - БЕЛ

Недялка Вълкова - математика

Красинка Доганджийска - БЕЛ

 

Курсове по чужд език за 5 и 6 клас - НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, АНГЛИЙСКИ

 Светозар Петров - немски език

 Екатерина Макавеева - френски език

 Филка Иринска - английски език

 

 

 

 

 

Форма за запитвания

Изпрати