Програмата за обучение по английски език включва усвояване на лексика, съответстваща на възрастта на учениците, граматически норми и употребата им, развиване на комуникация-писмена и устна. Това са и целите на обучението по английски език.Като начало се използват често употребявани изрази, свързани с ежедневни ситуации и основни фрази.
Работи се върху теми, изразяващи отношение, оценка на събития, изразяване на мнение по определени теми от ежедневието, както и да успяват да изразят отношение по теми, които ги интересуват и са свързани с различни комуникативни ситуации - пътуване, заетост, свободно време.
Учебното съдържание включва практически упражнения, разиграване на ролеви игри, интерактивни подходи, стимулиращи свободна комуникация в аспектите Understanding, Listening, Reading, Speaking, Writing.
Периодично се осъществява тестово изпитване, с цел определяне на успеваемостта на ученика.
Предоставят се допълнителни и индивидуални консултации.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Форма за запитвания

Изпрати