Програмата за обучени е по френски език е структурирана съобразно основните елементи на комуникацията на чужд език-усвояване на лексика, съобразно възрастта на обучаемите, граматически норми и употребата им, както и развиване на умения за писмена и устна комуникация.
Учебният материал съдържа практически упражнения, разиграване на ролеви игри, интерактивни подходи, стимулиращи свободна комуникация в аспектите:четене, устно и писмено изложение, умения за слушане и разбиране.
Акцент в методите на обучение е интерактивната и своодна комуникация, чрез насърчаване на учениците да прилагат теоретични знания в симулативни и ролеви игри, с цел отиграване на дискурсна употреба на езика.Работи се върху различните елементи на изпитите по френски език-Competences commucatioonnelles, Comprehension orale, Comprehension ecrite.
Осъществява се периодично тестово изпитване за определяне нивото на успеваемост на ученика.
Предоставят се допълнетелни индивидуални консултации.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Форма за запитвания

Изпрати