Курсовете по чужд език - НЕМСКИ, ФРЕНСКИ И АНГЛИЙСКИ, които се провеждат в школа“ДЕКСТЪР“, следват специално изготвени програми, съобразени с тези в училище.Работи се с допълнителни учебни помагала и материали, предоставени от школата.
Основната цел на курсовете е да се работи върху лексиката на съответния език, съответстваща на възрастта на курсистите, развитие на писмената и устна комуникация, както и разработване на теми, свързани с общуване в реални условия. Учениците се поощряват да изразяват мнение по определени теми от ежедневието и да обсъждат теми,които ги интересуват.
Обучението в курсовете включва практически и теоритични упражнения, тестове, ролеви игри.
Включва се поддържащо ниво за в училище, както и консултации по теми от учебната програма.
Акцентът е върху активните форми на обучение  -  динамичен тренинг и индивидуален подход.
Възможно е провеждане на интензивни курсове по съответния език през зимната и пролетната ваканции.
Курсовете стартират в началото на всяка учебна година.
Провеждат се в удобно за курсистите време, 2 пъти седмично, в рамките на 2 учебни часа.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

Цени

Форма за запитвания

Изпрати